پروردگار

 

اصولاْ خداوند خوش ندارد ببيند بنده ای بر يک موضوع واحد ذهن و فکرش را مشغول کرده و تنها با يك دردسر زندگي می كند..همچون باران بهاري برايش مي باراند و چون از تک بعدی هم بدش می آيد می خواهد انسان تمام ابعاد و جنبه های روحی و فکريش را در خدمت بگيرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از اين جهت است كه انسان تا طعم خوش نفس و خيال راحت را ميچشد..... "فقط در حد چشيدن"... پروردگار باري تعالي مقداري مزه هاي تلخ زندگي ..."فقط مقدار زيادي"...برايش فرستاده و آن شيريني خيال آسوده را نيز هم به كامش زهر مار مي كند...

قصد قدر داني آن لحظات ناب شيرين نيست.. بلكه غايت اين است كه تو در يك لحظه چندين طعم تلخ را در كامت مزه مزه كني و  خود نداني كه هر مزه مربوط به كدامين ناكامي است.

اصولاً خداوند خوش ندارد بنده اي تنها با يك دردسر زندگي كند..همچون باران بهاري برايش مي باراند...

از وبلاگ کيمياگر ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
باران

خداوند ميل به تلخی رو هم در انسان گذاشته که اگه خودش هم نتونست بفرسته خودمون دنبالش بريم مثل يه نياز

خاک من

احسنت به شما و به يک کيمياگر .. زندگی فقط طعم خوش تلخش به کام ما نشسته بقيه اش بيهوده ست