مثل هميشه ...

نه مهری , نه لبخندی , نه رنگی ,
نه ابری که ببارد بر سرم ... نه شوری که شکوفا کند چشمانم ... نه خورشیدی که بینایم کند ...
چشمانم , وجودم , به دنبال روزن ... روزن ...
درها همه بسته ...
اینها همه دور از دست ... هر طرف مرز ... هر طرف دور از دست ...
هر طرف می نگرم نت عشق آکنده ... همه رقصان از عشق ... همه سر مست ... همه عاشق ...
هیچکس با من نمیرقصد ...
مثل همیشه ...

----

چه بهتر !!! 04.gif

/ 8 نظر / 12 بازدید
مرثيه

ای کاش آدمای دنيا چشم و گوش نداشتن اگر هم داشتن حداقل دور و برشون یه نگاه میکردن . ای کاش میفهمیدن که ........

خاک من

من هم تنهايم ... مثل خود خود خودت دوست هميشه عزيز من

قهوه سرد

سلام قشنگه انگار توهم نفس ميکشی باز هم بيا

قبلی من بودم

باران

دلتنگی های آدم را باد ترانه ای می خواند روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده می گيرد و هر دانه برفی به اشکی نريخته می ماند....

الهام

چرا اس ام اس هارو جواب نميدين؟