مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

6cz71c1.jpg
---
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
بهر درش که نخوانند بی خبر نرود
--
طمع در آن لب شیرین نکردم اولی
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
--
سواد دیده غمدیده ام با شک مشوی
که نقش خیال توام هرگز از نظر نرود
--
ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
چرا که بی سر زلف توام بسر نرود
--
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
--
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که آب روی شریعت بدین قدر نرود
--
من گدا هوس سرو قامتی دارم
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
--
تو کز مکارم اخلاق علمی دگری
وفای عهد من از خاطرت بدر نرود
--
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
چگونه چون قلمم دوددل بسر نرود
--
بتاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
--
بیار باده و اول بدست حافظ ده
بشرط آنکه ز مجلس سخن بدر نرود
--------------------------------------
نمیدونم چرا 3-2 ماهه یه عادت بد پیدا کردم !
یه چیزی مثل عقده یا شایدم یه چیز دیگه !
مثل منگلا تو خیابون که راه میرم با دست یه هفت تیر درست میکنم و هر دختری رو که میبینم بهش بنگ بنگ شلیک میکنم ! بعدشم سر انگشتمو فوت میکنمو غلاف میکنم !
تو ماشین خیلی حال میده ! مخصوصا موقع رانندگی !
همه چشاشون میزنه بیرون !
حتما تو دلشون میگن یکی نیست بیاد این خل و چل رو از تو خیابون جمع کنه !!!!
چرا ؟
واقعا چرا ! ؟
----
پ.ن.1 : حواستون باشه تو تیررس من نیاید !
پ.ن.۲ : عکس رو از داداشم انداختم !‌ فکر کنم باحال شد !!!
/ 40 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امير

عکس اهدا کليه بود.نوشته های جالبی داری

باران

پس از این به بعد دنبال پسری با این حرکات می گردم. مخصوصا پشت فرمون.

ميو

كجايي پسرك جفنگ ضايع؟؟؟

خاتون

شما هنوز در حال شليک هستيد؟

هرميون

آدم کشتی بردنت زندان؟با وثيقه هم ازاد نمی کنن بيا آپ کنی بری

تهمينه زن رستم

آخ ..................منو یکی تو خیابون با هفت تیر کشته اونم در حاله رانندگی (قاتل در حال رانندگی کردن بوده)کلک تو بودی؟..... اون تفنگتو بکش کنار که من هر وقت می يام بيرون با تانک می يام ما دخترا بيشتر از شوما آق پسرا مسلحيم ولی هر کی ما رو ميبينه ميگه ای ول دمتون.......(بهمون نمیگن.....) راستی الن کجايی؟بردنت همون جايی که مردم می خواستن ببرنت؟هان؟ولی يه جورايی باهات حال کردم

همون قبلی يه

اينا چند تا قرصه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰اگه بخوريشون يا ميميری يا خوب می شی که ما به هر دوتاش راضيم مخصوصا.......

samara

ميشه دفعه ديگه دوربينو بديد برادرتون از شما عکس بندازه اخه ديدن خود مجرم در حال ارتکاب جرم باحالتره ميشه

ریحان

پس هنوز ميای طرفای ما؟ممنون که هنوز يادمی.... پ.ن:ببينم خوبی...وضعت داره نگران کننده ميشه..