گريه ميخوام ...

دلم میخواد به یه نفر پول بدم بیاد منو بگیره مثل سگ بزنه ...
بعد بشینم به حال خودم گریه کنم ...
همش گریه کنم ...
باز بهش بگم منو بزن تا گریه کنم ...
منو بزن تا انقدر گریه کنم که از هق هقش دیگه نفسم بالا نیاد ...
بازم بهت پول میدم ...
میریزم سرت ...
منو بزن ...
بزن تو سرم ...
همچین بزن که به ار ار کردن بیفتم ...
بزن که دیگه صدام در نیاد ...
دلم گریه میخواد ... 
دلم گریه میخواد ...
/ 22 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احمدرضا کاظمی

( .... ) (.... ) (...) ............ ooooO ........... ( .... ) .......... (.... ) .......... (...) Ooooo ( .... ) (.... ) (...) یکم کج راه میرفتم تو قبلی ! حالا دارم تمرین میکن قشنگتر راه برم

احمدرضا کاظمی

Ooooo ( .... ) (.... ) (...) .......... ooooO ............ ( .... ) ............. (.... ) ............... (...) Ooooo ( .... ) (.... ) (...) .......... ooooO ............ ( .... ) ............. (.... ) ............... (...) بهتر شد !

شهاب

سلام دوباره ! ۱ - ممنون که اومدی و نظر دادی ! ۲ - نقد فيلم شبی در موزه رو آپ کردم ! مطابق معمول خوشحال ميشم ببينيمت !

شهاب

اگه همچين کسی رو پيدا کردی به منم يه آمار بده !!!

نيمه خالی ليوان

خب حتما خودتون می دوین در روانشناسی به این چی می گن؟ البته شما وضعت حاد نیست.چون توی اون بیماری طرف لذت می بره! گریه نمیکنه!!

مترسک

من بدون پول هم حاضرم مفصل کتکت بزنم چون خودم حالم بده و نياز دارم يکيو بشدت کتک بزنم

reyna

ياد کتاب کافه نادری افتادم! ببين همينجوری هم بشينی و به غصه هات فکر کنی ميتونی سطل سطل اشک بريزی نيازی به کتک زدن نیست.به هر حال اگه خيلی لازمته به عنوان یه دوست حاضرم یکی رو برات گیر بیارم چون خودم دستم خیلی سنگین نیست.

باران

چرا اينقدر ناراحتی خيلی غصه دار شدم برات