خدايا حال مادرم بد است ...

80nk2lx.jpg
---
حال مادرم بد است ...
حال مادرم بد است ...
---
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
پ.ن.۱ : خدایا ...
/ 5 نظر / 11 بازدید
نازی

سلام. نه عزيز من شمارا هوسباز يا ...نمی پندارم.من مخاطبی برای نوشته هايم ندارم .برای من زن با مرد برابر ست.اين يه حس بود که اومد و نوشتم.يه کينه ی درونی از کسی که مرا اينگونه می پنداشت . --------------------------------------------------- منو ببخش که واژه هام تلخ ان م شمارو اذيت می کنند.ديرست که سر بر آوردم از ديوار بلندی به نام تهمت.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! به آنچه که سزاوار نبودم ستايش ام کردند. اميدورام حال مادرت هرچه زودتر خوب بشه.من مادرم رو ساليان از دست دادم ولی يک زن تو اين دونيا هست که مثل مادرم می ستايم اش

سیــــگاری

یه مدت نبودم - مشکل نِت هم داشتم یه کم دیر شد بهت سر بزنم

الهام

آخي....اميدوارم زودتر خوب بشن.....