فقط فقط يه ذره

---
۲۶ سال بکار.تم را به بهای ذره ای از عشقت میفروشم ...
و به همراهش دو صد جین عشق ...
و چه و چه ...
باز هم مثل همیشه همین جمله تکراری ...
رخ بنما ...
---
پ.ن. : پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز پاییز
+ کاکتوس ; ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ٢٦ مهر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()