شقایق ، عقدس و سیما و مهرو

---
(لطفا با تریپ رقص و مشنگی و چت مغزی خوانده شود !!! )
---
آلارم مبایلم کند هر روز صدا !
            آه ای خدا کمک کن من بی صدا نمونم !!
            کاری ؟؟؟ عشقو باید با عاشقا بخونم !!!
من از خواب پرمو کنم رو به خدا !
         باز که شد صبحو منم باز جدا !!؟
                    ای خدا ؟ تا به کی ؟ من جدا و او جدا ؟
                              پس کو وفا ؟
                              کو صفا ؟
                               همش جفا ؟
ناگهان از جا کنم !
       شلوارکم از خود کنم !
               آبی بر رویم زنم !
                     بر مادرم بوسه زنم !
                                 همچو پروانه گردش زنم !
بعد از آن دمبل زنم ! دمبل زنم !
واااای ! !!!
یادم افتاد !! باید من شلواری هم بر تن کنم !!!!
         اینورو آنور کنم !
                   تیپی زنم !
آن طرف شلوار لی !!!
          اینطرف تی شرت گل منگلی !!!!
ژل به سر ، شانه به سر ، فرق سر اینور به آنور ، آنور به اینور ! در به در !!!
          آخرش هم شد مچل !
مادرم !!
مادرم تا بدید من گشته ام انقد جگر ! گفت ای پسر !
       دختران گر ببینند روی تو !
                 میدوند با سر به سوی روی تو !
((جون خودت !!))
گر بخواهی من تورا اکنون برم پیش یکی !
         تا تو بینی ! 
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
               ... !!!
من روم در فکر فرار !
          چونکه مادر برده از من صبرو قرار !!!
                 ناگهان فکری زند من بر سرم !
که مادرم !!!
     دردو بلات فرق سرم !
           خاک عالم بر سرم !
                من باید زودی برم !
من برم !
من برم !
من برم !
من برم !
... !!!
خلاصه ...
تا به شب کنم جیب پر از پول !
     تا که شوم غول !
((جون خودت !!!))
شب هنگام ، شتابان ، روم من شاد و خندان ، پی اینو ، نشد آن !
بزنگم من به دوستان !
که شاید من شوم همپای زیدان !!! ++
به هر کس من زنم رو ، شقایق ، عقدس و سیما و مهرو ، سرش را میکند این رو به آن رو !
اِ ! اِوا ! گمانم خورده است کفکیر دماغم !
        همان بهتر که ماندند در فراقم !
روم خانه ، کنم رو من به مادر !
          زنم لبخند و کنم اینور آنور !
                 من منو پت پت و زیرو زبر !
 تا که آخر من بگویم گشته ام فردی دگر !
        من بخواهم زنو زنهای دگر !
             که اگر بار دگر !
زنگ زدم بر سیما ، نکند روی خودش سمت دگر !
 مادرم شاد شود !
          ییهو نیش همگان باز شود !
مادرم !
مادرم تا بدید من گشته ام اِنقده خر !
گفت ای پسر !
گر بخواهی من تورا اکنون برم پیش یکی !
         تا تو بینی ! 
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
         گر نخواستی آن یکی !
               ... !!!
---
پ.ن.1 : این داستان کاملا خیالی و شخمی میباشد !
پ.ن.2 : باید بیشتر برای قافیه هاش وقت میزاشتم ... حسش نبود !
پ.ن.۳ : ++ : در اینجا زید به معنی دوست دختر میباشد نه بازیکن فرانسوی !!!
پ.ن.۴ : گر نخواستی آن یکی !!!
---
تا اطلاع ثانوی عکس بی ربطه ...
+ کاکتوس ; ۱:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱٧ مهر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()