چک افسری

---
تا حالا چک افسری خوردی ؟
جان ؟!
میگم چک خوردی ؟ چک افسری ؟
جانم ؟!
شپلق ... ... .. . ... .  ! از اینا ...  خوردی ؟!
ج ج جانم ؟!
-- -
پ.ن.۱ : دلم خواست ...
پ.ن.۲ : فکر کنم این حقش بوده !!!
+ کاکتوس ; ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; ٢٩ شهریور ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()