ن ز ن !

چرا اذیت میکنی !؟!!!
چرا انگولک میکنی !؟!!!
چرا میزنی !؟!!! هان ؟!
اوف !
چرا میزنی !؟!!!؟ 
من که کاری نکردم  ؟! !
خودت جون میدی خودتم هی ور میری با آدم ؟
باشه ...
بازم میگم !
خدایا شکرت ! این شد روزی  1000 بار ! خوبه ؟
چی کار کنم دیگه !؟ بیشتر بلد نیستم !!
حالا بازم بزن ! کرم بریز !
د ! نزن !
نزن !
آی ..! آی آی !!!

+ کاکتوس ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()