ک مثل کاکتوس ... ک مثل کوفت کاری !

کاکتوس کاکتوسه ... !
تیغ داره ... خوبشم داره ...  !
تا بخوای بهش نزدیک بشی , بهش دست بزنی دستتو میگذه ... !
بهش که نگاه میکنی ! البته اگه نگاه کنی ! یاد تنهایی و خشکی و تشنگی و کوفت و کوفته قلقلی و مرگ و ۱۰۰ تا درد دیگه میفتی ... !
تنهایی مسلکشه ... تو وجودشه ... تو خونشه ... تو ...شه !
همیشه تشنس ...  !
تشنه ...  !
تا آخر عمر تشنه ... !
تشنه یه قطره آب ... یه جو محبت ... یه ذره عشق ... !
ولی الاغ نمیدونم چرا تا یکی میخواد بهش آب بده با تیغاش طرفو میپرونه !!!
بعد دوباره انگشت به دهن میشینه منتظر یه نفر که بیاد بهش آب بده ... !‌
دست خودش نیست آخه تنهایی مسلکشه ... تو وجودشه ... تو خونشه ... تو ...شه !
------------
پ.ن.1   هه ! وایسا تا بیاد بهت آب بده ! کی ؟ کو ؟ هه !
پ.ن.2   به زور مینویسم ... دلم دل میخواد ... بدون دل نوشتنم نمیاد ... !
پ.ن.3   بازم میگم به غلط املایی گیر ندید ! معمولا موقع نوشتن اعصاب ندارم !
پ.ن.۴   !!!!!!!!! ( اینا جا مونده بودن ! ) !‌
+ کاکتوس ; ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()