گريه ميخوام ...

دلم میخواد به یه نفر پول بدم بیاد منو بگیره مثل سگ بزنه ...
بعد بشینم به حال خودم گریه کنم ...
همش گریه کنم ...
باز بهش بگم منو بزن تا گریه کنم ...
منو بزن تا انقدر گریه کنم که از هق هقش دیگه نفسم بالا نیاد ...
بازم بهت پول میدم ...
میریزم سرت ...
منو بزن ...
بزن تو سرم ...
همچین بزن که به ار ار کردن بیفتم ...
بزن که دیگه صدام در نیاد ...
دلم گریه میخواد ...
 
دلم گریه میخواد ...
+ کاکتوس ; ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()