مثل هميشه ...

نه مهری , نه لبخندی , نه رنگی ,
نه ابری که ببارد بر سرم ... نه شوری که شکوفا کند چشمانم ... نه خورشیدی که بینایم کند ...
چشمانم , وجودم , به دنبال روزن ... روزن ...
درها همه بسته ...
اینها همه دور از دست ... هر طرف مرز ... هر طرف دور از دست ...
هر طرف می نگرم نت عشق آکنده ... همه رقصان از عشق ... همه سر مست ... همه عاشق ...
هیچکس با من نمیرقصد ...
مثل همیشه ...

----

چه بهتر !!!

+ کاکتوس ; ٧:٥٧ ‎ب.ظ ; ٥ خرداد ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()