شاید وقتی دیگر ...

---

کاکتوس ...

...

کاکتووس جان ؟!! ...

!

... !

کاااکتوووووس ؟؟؟!!!

.!

...‌ ؟!

کسی کاکتوسو ندیده بچه ها ؟!‌

... !؟‌

.

---

پ.ن. : کاکتوس مرد .

+ کاکتوس ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()